Jak se stát rybářem

Jak se stát rybářem a jak začít s lovem ryb.

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště

  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena. / ZDE /
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Můžete si vyzkoušet  TESTY ZDE

—————————————————————————————————————-     

Zkoušky buou probíhat v kanceláři ČRS MO Rakovník, Žákův mlýn 12, Rakovník, Šamotka. po domluvě s P. Recem – 604 561 287

—————————————————————————————————————-

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění ŽÁDOSTI /ZDE/ a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. ( informace MěÚ Rakovník k vydání)
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou rybářských kroužků, kde se jim věnují proškolení vedoucí.  Rybářský kroužek je v současné době veden  Jaroslavem Vorlem a Vladimírem Nollem při DDM Rakovník a  MO ČRS Rakovnik.  Více  ZDE. DRKRA Seznam kroužků – ČRS Středočeský územní svaz ZDE

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Cenu za vydání státního rybářského lístku –  správní poplatek najdete /ZDE/.

Ceny povolenek dle jednotlivých skupin /ZDE/.

Uchazeč, který se bude chtít stát naším členem zaplatí zápisné – 450,- Kč dle stanov Českého rybářského svazu,

Nejnovější příspěvky

  1. Salto Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Salto