Informace k povolenkám

Vážení členové, sportovní rybáři.

Pokud jste již ukončili sezónu 2018, vraťte řádně vyplněnou povolenku včetně sumáře do kanceláře MO, nebo prodejny rybářských potřeb Dejvil, p. Davida, Prokopova ulice v Rakovníku, nejpozději však do 15. ledna 2019, pokud jste již tak neučinili.

Věnujte prosím vyplnění zadní strany sumáře zvýšenou pozornost. Nedbale vyplněný sumář může mít za následek potíže při vydávání povolenky pro rok 2019.

Rozpis plateb, složenka a dopis členům bude předán osobně při vrácení povolenek v kanceláři MO ČRS Rakovník, nebo v prodejně rybářských potřeb Dejvil, p. Davida, Prokopova ulice v Rakovníku Pozor výdejní místo je sídlo MO ČRS Rakovník je Rakovník, Šamotka – Žákův mlýn 12. Úřední den pro rok 2019 je každé úterý od 8. 1. do 30. 4. – 14 do 18 hod., od 7. 5. do 31. 12. – 16 do 18 hod.

Informace k povolenkám a pozvánka na členskou schůzi 2019 

Ples ČRS, z.s., MO Rakovník se bude konat dne 16. 3. 2019 v Lubné.

Dospělé rybářské závody na Olešné se budou konat dne 27. 4. 2019.

Dětské rybářské závody na Olešné se budou konat dne 8. 6. 2019.

Součástí členského příspěvku je pracovní povinnost 10 hodin na každého člena, včetně mládeže a studentů dle dispozic výboru MO. Tuto část příspěvku je možno nahradit částkou 900,- Kč u členů, u mládeže a studentů částkou 600,- Kč. Tuto částku je nutno uhradit, včetně členských příspěvků do 30. dubna. Termín plnění pracovní povinnosti si budete sjednávat při výdeji povolenky. Od brigád jsou osvobozeni ženy a členové starší 65 let, ZTP, ZTP/P a členové s plně invalidním důchodem. Tito musí předložit průkaz osoby se zdravotním postižením, v nové podobě. Doklad o zaplacení s  Rozpisem plateb předložíte při požadavku vydání povolenky nebo členské známky, nebudete-li požadovat povolenku, ale budete si udržovat pouze členství. Platby je možné provádět složenkou, nebo bankovním převodem. Je nutné vždy předložit doklad o této platbě! Platby v hotovosti nebudou v žádném případě přijímány! Informace pro nové členy: Noví členové mají stejné povinnosti, tak jak jsou uvedeny v předchozích statích. Kromě toho musí zaplatit zápisné, které činí: pro člena – 450,- Kč, pro mládež 16-18 let – 250,- Kč pro mládež do 15 let – 150,-Kč. Brigádnická povinnost pro nového člena a mládež 16-18let činí 20 hodin, nebo může brigádu nahradit částkou 1.800,- Kč pro člena a 1.200,- Kč pro mládež a studenty 16–18 let. Na poštovní poukázku typu A do variabilního symbolu zapište své rodné číslo, pokud s tím budete souhlasit. Při požadavku výdeje povolenky předložte tyto doklady: 1. Rybářský lístek platný pro rok 2019, ten si zajistíte na pověřeném úřadě Vašeho bydliště. 2. Členský průkaz opatřený fotografií. 3. Doklad o provedené platbě. 4. Přiložený lístek s rozpisem plateb. 5. Brigádnický průkaz s potvrzením o provedené brigádě. Všechny uvedené doklady mějte řádně připraveny, aby se předešlo zdržování při výdeji povolenek!

Do nového roku mnoho zdraví a sportovních úspěchů Vám přeje výbor místní organizace ČRS Rakovník

 Platby za povolenky, členské příspěvky a další přijímá ČRS MO Rakovník pouze:: a) bankovní převodem na číslo účtu:  0540079389  / 0800    variabilní symbol:  rodné číslo plátce               konstantní symbol : 0308b)  poštovní poukázkou (složenkou) A , kterou si můžete vyzvednout předtištěnou  v úřední hodiny na adrese ČRS MO Rakovník  viz ZDE , nebo nevyplněnou na každé pobočce České pošty. číslo účtu:  0540079389  / 0800 variabilní symbol:  rodné číslo plátce           konstantní symbol : 0379 klikni na obrázek     slozenka