Informace k povolenkám

Vážení členové, sportovní rybáři.

Otevírací doba kanceláře MO:

každé úterý

leden – duben 14 – 18 hodin

květen – prosinec 16 – 18 hodin

Proběhla změna cen územních krátkodobých povolenek:

3 denní povolenka za 450 Kč

10 denní za 650 Kč.

Pstruhová i mimopstruhová za stejnou cenu.

Ceny povolenek 2022

 

Rozpis plateb :

Informace pro členy Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Rakovník pro rok 2022:
Platbu provádějte pouze na přiložených poštovních poukázkách. 
Součástí členského příspěvku je pracovní povinnost 10 hodin na každého člena, včetně mládeže a studentů dle dispozic výboru MO.
Tuto část příspěvku je možno nahradit částkou 900,- Kč u členů, u mládeže a studentů částkou 600,- Kč. Tuto částku je nutno uhradit,
včetně členských příspěvků do 30. dubna. Termín plnění pracovní povinnosti si budete sjednávat při výdeji povolenky.
Od brigád jsou osvobozeni ženy a členové starší 65 let, ZTP, ZTP lP a čIenové s plně invalidním důchodem. Tito musí předložit průkaz osoby se zdravotním postižením, v nové podobě.
Doklad o zaplaceni s Rozpisem plateb předložíte pří požadavku vydání povolenky nebo členské známky, nebudete-li požadovat povolenku, ale budete si udržovat pouze členství. Platby je možné provádět složenkou, nebo bankovním převodem. |e nutné vždy předložit
doklad o této platbě!
Platby v hotovosti nebudou v žádném případě přijímány!
Informace pro nové členy:
Noví členové mají stejné povinnosti, tak jak jsou uvedeny v předchozích statích. Kromě toho musí zaplatit zápisné, které činí pro člena:
– 450,- Kč, pro mládež 16-18 let – 250,- Kč pro mládež do 15 let – 150,-Kč.
Brigádnická povinnost pro nového člena a mládež 16-18let činí 10 hodin, nebo může brigádu nahradit částkou 900,- Kč pro člena a 600,- Kč pro mládež a studenty 16-18let.
Na poštovní poukázku typu A do variabilního symbolu zapište své rodné číslo, pokud s tím budete souhlasit.
Při požadavku výdeje povolenky předložte tyto doklady:
1. Rybářský lístek platný pro rok 2022, ten si zajistíte na pověřeném úřadě Vašeho bydliště.
2. Členský průkaz opatřený fotografií.
3. Doklad o provedené platbě.
4. Přiložený lístek s rozpisem plateb.(ke stažení zde ..)
5. Brigádnický průkaz s potvrzením o provedené brigádě.
Všechny uvedené doklady mějte řádně připraveny, aby se předešlo zdržování při výdeji povolenek!
Do nového roku mnoho zdraví a sportovních úspěchů Vám přeje výbor místní organizace ČRS Rakovník

 Platby za povolenky, členské příspěvky a další přijímá ČRS MO Rakovník pouze::

  • a) bankovní převodem na číslo účtu:  0540079389  / 0800    variabilní symbol:  rodné číslo plátce               konstantní symbol : 0308
  •  b)  poštovní poukázkou (složenkou) A , kterou si můžete vyzvednout předtištěnou  v úřední hodiny na adrese ČRS MO Rakovník  viz ZDE , nebo nevyplněnou na každé pobočce České pošty. číslo účtu:  0540079389  / 0800 variabilní symbol:  rodné číslo plátce           konstantní symbol : 0379
  • klikni na obrázek     

slozenka