Chovné rybníky

Soupis chovných rybníků na kterých hospodaří organizace

Název rybníka Vlastník rybníka Kat. číslo Celk. výměra Zatop.plocha
Žákův rybník ČRS MO Rakovník 3146 4,33 ha 4,33 ha
Rybochovné zařízení
Rybník 1 ČRS MO Rakovník 0,023 0,023
Rybník 2 ČRS MO Rakovník 0,028 0,022
Rybník 3 ČRS MO Rakovník 0,060 0,057
Rybník 5 ČRS MO Rakovník 0,027 0,019
Rybník 6 ČRS MO Rakovník 0333 0,243
Jankovic rybník ČRS MO Rakovník 510,571/2 0,44 0,40
Bartoň  Město Rakovník 3184/5 4,53 4,53
Hostokryje Povodí Vltavy 3,28 3,26
Nový Dvůr Povodí Vltavy 2,26 2,05
Lišany Obecní úřad Lišany 0,9 0,9
Nesuchyně Obecní úřad Nesuchyně 0,3 0,3
Velká a Malá Amerika Město Rakovník 2,7 2,7