Brigády

Brigády  MO ČRS Rakovník

vždy po domluvě s hospodářem p. Recem tel.  604 561 287  , převážně soboty a neděle vždy od 7:00 hod.

 

 vylov