Správní poplatek

K vydání rybářského lístku občanům ČR je potřeba

– předložit platný občanský průkaz
– vyplnit žádost (k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství)
– předložit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
– uhradit správní poplatek (úhrada se provádí na odboru životního prostředí a zemědělství)

Rybářský lístek se vydává na dobu
1 rok     100 Kč
3 roky     200 Kč
10 let     500 Kč

Pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce je správní poplatek 50%.

K vydání rybářského lístku pro cizince je potřeba

– předložit cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
– vyplnit žádost (k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství)
– předložit rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem nebo dříve vydaný český rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
– uhradit správní poplatek (úhrada se provádí na odboru životního prostředí a zemědělství)

Rybářský lístek se vydává na dobu
1 rok     100 Kč
3 roky     200 Kč
10 let     500 Kč

Pro osoby mladší 15 let je správní poplatek 50%.