Úvod

 

Vítáme Vás na stránkách Českého rybářského svazu z.s.,  místní organizace Rakovník

———————————————————————————————————

Přidáno nově

Od 12.04.2021 lov ryb obnoven bez omezení….. Více zde.. 

Rybaření na Berounce -Upozornění pro rybáře!!!
Žádáme rybáře, aby při výkonu rybářského práva nevjížděli motorovými vozidly na louky a ostatní zemědělsky obdělávané pozemky. Dodržujte platné zákazy vjezdu. Navíc si uvědomte, že se nacházíte v prostoru CHKO Křivoklátsko, kde jsou přístup na pozemky a chování v této oblasti omezeny zákonem O ochraně přírody.
Ve Šlovicích parkujte v prostoru obecní cesty p. č. 659/2, která je vyznačena v mapce. Louka je užívána k zemědělské výrobě a dodržování tohoto je kontrolováno ze strany státních úřadů. Parkování, stanování a kempování nejsou činnosti spadající pod zemědělskou výrobu a hospodařící zemědělec může mít díky tomu problémy.
Prosíme Vás proto, abyste parkovali na určených místech, věci k rybolovu si na místo odnesli, při rybolovu se snažili co nejméně zasahovat do prostoru louky, nerozdělávali ohně a udržovali místo k lovu v maximální čistotě. Odpadky nezakopávejte v přírodě, ale odnášejte je s sebou a zlikvidujte je na k tomu určených místech.
Děkujeme za pochopení a dodržování těchto podmínek.
Za MO ČRS Rakovník

Ing. Pavel               Hejda Petr Rec
předseda MO           hospodář MO

 

Vážení rybáři, 

bohužel díky současné pandemické situaci a platným nařízením vlády ČR nebude možné uskutečnit v plánovaném termínu 24.4.2021 rybářské závody na revíru Olešná. Závody jsou zrušeny. MO ČRS se tímto rybářům omlouvá, bohužel nelze postupovat jinak. O osudu dětských rybářských závodů se rozhodne v květnu. Sledujte webové stránky. Děkujeme za pochopení.

Výbor MO ČRS Rakovník

Zarybňovací plán MO ČRS Rakovník a jeho plnění,  zápis z výborové schůze 2021 výsledovku 2020 a další zajímavé informace naleznete zde ….

 

Na stránkách Rady ČRS je provedeno shrnutí k výkonu rybářského práva vzhledem k současným podmínkám .. 

Ze zimního lovu dravců

 

Otevírací doba kanceláře MO:

každé úterý

leden – duben 14 – 18 hodin

květen – prosinec 16 – 18 hodin

Informace k povolenkám a pozvánku na členskou schůzi 2021 naleznete zde !

 

Výlov Žákova rybníka dne 31.10.2020 pár fotek

Výlov žákův mlýn 2020

17.08.2020 – Dnešní úklidová akce na Bartoni, bez komentáře….

 

Bartoň 25.06.2020 cvičení IZS

 

NOVĚ stránka pro rybářskou stráž …zde…

První organizovaná kontrola RS s celokrajskou působností, zadrženo 17 povolenek

V pátek v 17.00 byla zahájena první organizovaná kontrola RS s celokrajskou působností, která skončila v sobotu v 17.00. Bylo zkontrolováno cca 200 lovících. Bylo zadrženo 17 povolenek a jeden neoprávněně lovící. Celý článek zde…

tit


Vážení rybáři,
vím, že ne každý z Vás navštěvuje členskou schůzi a proto jsme nuceni tyto informace zveřejnit na stránkách neboť jsou pro nadcházející rybářskou sezonu velice důležité.
Na loňské výroční schůzi jsme si odhlasovali, že se pokusíme zvýšit lovné míry vybraných druhů ryb a také že zkusíme zpřísnit BPVRP na Bartoni. Abych pravdu řekl, nečekal jsem, že nám to projde tak hladce. Zopakuji, co jsme požadovali. Hlavním důvodem bylo sjednocení míry ryb na našich revírech a zabránění odnášení malých ryb. Proto návrh byl: kapr 45cm, štika 60cm, candát 55cm, okoun 25cm, lín 25 cm na všech revírech kromě Lišanského potoka a k tomu navíc parma 45cm na Berounce. To byly spodní míry. K tomu jsme samozřejmě dali K70 všude jako již bylo a na Bartoni jsme to zpřísnili na K60. Na Bartoni máme navíc povinnost použít podložku, speciální definici srkačky, zákaz víceháčků a dokonce, že při přisvojení dvou kusů vyjmenovaných ryb nebo jejich kombinace končí denní lov. Doporučuji si celé znění před lovem několikrát přečíst.
Bohužel máme nové soupisy revírů na roky 2020 a 2021 a tiskařský šotek řádil. Rybářů, kteří mají celosvazovou povolenku a k ní velký soupis revírů se to netýká, tam je vše v pořádku. Jen doporučuji si přečíst kompletní dodatek BPVRP Středočeského ÚS, kde je 29 bodů a třeba zmiňovaná K70 je tam a nikoli u každého revíru extra. Rybáři s územní povolenkou si musí dát pozor, neboť u popisu revíru 411004 Berounka 6 vypadl celý jeden řádek, kde mělo být napsáno: Lov z plavidel povolen. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena Další řádek už je normálně: na 45 cm, štiky na 60 cm atd. Prosím všechny, aby se o této věci zmínili dále. Nechceme poslouchat dohady, že jsme zrušili lov z lodí a další podobné nesmysly. Rybářská stráž bude o tomto problému zvlášť informována.
Daň, kterou jsme za tyto změny zaplatili je, že nám bylo zrušeno mnoho let tolerované téměř měsíční hájení ryb po vysazení na rybnících. Neradujte se předčasně, hospodář má podle zákona O rybářství právo po vysazení na revíru dobu hájení nařídit. Sledujte cedule a webové stránky.
Ještě malá poznámka k parmě – bod 28 zmiňovaného dodatku k BPVRP říká, že míra parmy je stanovena na 60 cm pokud není stanoveno jinak. U nás má tedy 45 cm, ale v budoucnosti navrhneme sjednocení s Územním svazem na 60 cm. Tato ryba si to zaslouží.

Za výbor MO ČRS
Petr Rec, hospodář MO

….

….

Výlovy 2019 fotogalerie

….

Výlov „Amerika“ 22.06.2019

….

Dětské závody Olešná 2019

….

Usnesení z členské schůze ČRS, MO Rakovník z.s. z 09.03.2019

….

POZOR !

Od 01.01.2019 rybník POLÁK, revír 411 70 –  podrevír 2 rakovnického potoka,  již není součástí společného rybolovu Českého rybářského svazu.

GDPR – General Data Protection Regulation –  se dotýká i naší organizace, proto byla vytvořena a schválena nová směrnice pobočného spolku ČRS. z.s., místní organizace Rakovník, k ochraně osobních údajů. Celé znění směrnice ve formátu DOCX naleznete ZDE

Žádáme všechny členy o vyplnění souhlasu člena ČRS se spracováním osobních údajů ( příloha č. 3 ), a odevzdání tohoto souhlasu na ČRS, z.s., MO
Rakovník, Žákův mlým 12, 269 01 Rakovník.
Samostatný souhlas se zpracováním osobních údajú ve formátu PDF je ZDE

 


 


 

logo

 Se změnou občanského zákoníku, dochází i ke změně názvu organizací. Doplnění o zkratky z.s. Dnem 4.3.2015 nabylo právní moci usnesení  Městského soudu v Praze Fj 25077/2015, kterým byla zapsána změna názvu spolku. Od tohoto dne jsme povinni používat název přesně tak, jak je uvedeno v usnesení Městského soud v Praze. Dle výpisu ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze je přesný název naší organizace:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Rakovník

 

 dejvil

Sumec, Olešná – sobota 28.6.2014, 2,18 m a 65 kg tahání z vody trvalo 1,5 h.

 Větší fotky „sumečka“ zde….